Abaka

Abaka, Türkiye’nin yönetimini kardeşi Konkurtay Noyan’a bırakıp özellikle Karamanlıları yola getirmesini emrettikten sonra beraberinde Süleyman Pervane ve vezir Fahreddin Ali olduğu halde, ankara escort yolu üzerinde bulunan kent ve ilçeleri yağmalaya yağmalaya Azerbaycan’a döndü. Abaka, Ilhanlılann yazlık merkezi olan Van Gölü’nün kuzeyindeki Ala d ağ’a geldi, buradaki Moğol Noyan ve kumandanlarıyla Pervane ’nin durumu hakkında müzakerelerde bulundu ve sonunda, onun ihaneti tespit edildi ve Fahreddin Ali ’nin onu kurtarma girişimlerine rağmen beraberindekilerle birlikte idam edildi (Ağustos 1277). Muineddin Süleyman,

çankaya escort böylece Türkiye Selçuklu Devleti tarihinde, Moğol tahakküm ve baskısına rağmen onbeş yıl süreyle (1262-1277), siyasî zeka ve mahareti sayesinde, yönetimi tekelinde tutmuş, ülkede huzur ve sükûnu sağlamada eşsiz bir başarı göstermiştir. Onun ölümünden sonra Türkiye Selçuklu Devleti âdeta sahipsiz kaldı, yönetime elkoyan Moğolların sebep oldukları buhranlar ve huzursuzluklar sürüp gitti. Bununla birlikte Moğolların güvenini kazanan vezir Fahreddin Ali, samimi olarak Selçuklu devletini ayakta tutmaya çalışıyordu.

About admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir