Konuşarak İngilizce Öğrenmek

Yabancı dil öğrenimi günümüzde artmakta ve iş alanlarında da yabancı dilin önemi üst sıralarda olmaktadır. Özellikle İngilizce artık dünya dili sayılmakta bu neden ile pek çok insan bu dile ağırlık vermektedir. Konuşarak Öğren metodu ile yabancı dil daha iyi öğrenilmekte ve zaman geçse de unutulmamaktadır. Pratik yapılmadığı sürece yabancı dil unutulmaya mahkûm olmaktadır. Günümüzde ilkokuldan başlayan lise son sınıfa kadar devam eden İngilizce dil dersleri de bulunmakta aileler de çocuklarının küçüklüğünden başlatarak yabancı dil ile tanışmasını arzu etmektedir. Çocukluk zamanlarında yabancı dil de daha kolay öğrenilmekte akılda kalması da daha kolay olmaktadır. Yabancı dil öğrenimine en temel bilgiler ile başlanmakta öncelikle selamlaşma ve cümle kalıplarına yer verilmektedir. Yabancı dil konusunda kelime haznesi çok önemli olmakta zaman içinde değişik cümleler kurularak kişi kendini yetiştirebilmektedir. İlkokul ve ortaokulda belli saatler ile sınırlı olan İngilizce lise yıllarında bir bölüm haline gelmekte ve isteyen öğrenciler İngilizce bölümünü tercih ederek öğrenimlerine devam etmektedir.

İkinci dünya savaşından başlanarak İngilizce dünya üzerinde büyük bir etkiye sahip olmaktadır. Ülkeler arası yapılan uluslararası antlaşmalar, diplomatik ilişkiler ve gümrük işleri sebebi ile İngilizce diline ihtiyaç duyulmaktadır. Ortak dil, evrensel dil ve anlaşma dili olarak bilinen İngilizce dilini, dünya üzerinde milyonlarca insan konuşmakta ve İngilizce ile anlaşmaya varmaktadır. Amerika, İngiltere, Kanada veya Yeni Zelanda gibi anadili ve resmi dillerinin İngilizce olmayan pek çok Avrupa, Afrika veya Ortadoğu kıtalarındaki ülkelerinde kendi anadilleri dışında konuştukları ve bildikleri dil de İngilizce olmaktadır. Dünya üzerinde en uzak iki kıtadaki insanların anlaşmaları da genellikle İngilizce ile olmaktadır. Okul haricinde insanlar kurslara giderek te kendilerinde olan bilgileri geliştirebilmekte dil bilgisi, dil sınavları veya konuşma ağırlıklı sınıflarda eğitim görebilmektedir. Okul ve kurs haricinde ise kelime haznesini geliştirebilmek adına İngilizce bulmaca çözmek önemli bir aktivite olmaktadır. Bu aktivite ile hem eğlenmek hem de öğrenmek geçerli olmaktadır. Müzik dinleyerek kişi kelimelerin kulağa gelişini anlayabilmekte dergi veya kitap okuyarak ise kelime dağarcığını geliştirebilmektedir. Kişi, okul veya kursta öğrendiklerini muhakkak ki pratik ile birleştirmeli ve sıkılmadan, pes etmeden öğrenmeye devam etmelidir. İlk zamanlarda dil öğrenimi sıkıcı gelse de zaman içinde insanlar yeni şeyler öğrenmekten memnun olmakta ve dil eğitimine devam etmektedir.

Gelişen dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmamakta ve her geçen gün yenilikler gelmektedir. Ekonomi, sanayi ve teknoloji dışında turizm alanında da pek çok ilerlemeler yaşanmaktadır. Ülkemiz hem kış hem de yaz turizmine olanak sağlamakta bu neden ile sene içerisinde milyonlarca turist ülkemize akın etmektedir. Konaklama tesisleri, restoranlar veya acenteler bu pastadan kazanmakta ve turistler ile anlaşabilmek için yabancı dil bilgisi önem taşımaktadır.

About admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir